Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

goodorbad
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamyhappiness myhappiness

November 24 2014

goodorbad
“Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.”
— Mateusz Szulc
Reposted frombeatkazz beatkazz viamyhappiness myhappiness
goodorbad
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromprecelka precelka viamyhappiness myhappiness

November 08 2014

goodorbad
7803 deb2 390
Reposted frominfinitearms infinitearms viacouples couples
goodorbad

October 30 2014

goodorbad
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
M<3
goodorbad
6442 bb27 390
Reposted fromcaraseen caraseen viacouples couples
goodorbad

Moje ciało znów pyta o Twoje.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialetshavesex letshavesex
goodorbad
4054 0a94 390
Reposted fromhermina hermina vialetshavesex letshavesex
goodorbad
Na dziś i od dziś! :  Ma Ci się chcieć! Do kurwy nędzy ogarnij się! Biegaj, ćwicz, ucz się, dbaj o siebie! Pokochaj siebie..
— ciasteczkowa.
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaeredvareth eredvareth

October 28 2014

goodorbad
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viamyhappiness myhappiness

October 01 2014

goodorbad
7775 7868 390
goodorbad
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyhappiness myhappiness
goodorbad
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać bo mam wszystkiego i wszystkich dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
— jestem.
Reposted frommyu myu viamyhappiness myhappiness
goodorbad
  ... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viamyhappiness myhappiness

September 08 2014

goodorbad
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure viacouples couples
0775 1b48 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacouples couples
goodorbad
Reposted fromweightless weightless viacouples couples
goodorbad
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viamyhappiness myhappiness
goodorbad
szkoda, że nie można wyprzytulać na zapas, a potem kiedy się tęskni wykorzystać te dodatkowe uściski.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamyhappiness myhappiness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl